Presentatie Houden

Leer een presentatie houden tijdens een training!

Een presentatie houden vinden veel mensen spannend en lastig. Maar er zijn manieren om te leren hoe u een goede presentatie geeft waarbij de boodschap helder wordt overgebracht. Wilt u ook leren om een overtuigende presentatie te houden op uw eigen, unieke manier? Bekijk hier de training en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Een presentatie houden, het is te leren

Presenteren wordt door veel mensen als een stressvolle ervaring beschreven. Er zijn maar weinig mensen die werkelijk aangeven plezier te halen uit het geven van een presentatie. Toch is effectief en succesvol presenteren onder geen beding een eigenschap die aangeboren is of iets dergelijks. Dat zou betekenen dat slechts enkelen de gave gegeven is. Welnee. Goed presenteren is wel degelijk te leren en een gedegen presentatietraining kan hier uitstekend bij helpen. Het fenomeen presenteren wordt tijdens de training tot in de haarvaten geanalyseerd en uitgepluisd. De deelnemers leren naast theorie en tips voor het verbeteren van hun vaardigheden veel van de feedback die ze geven aan anderen, het observeren van elkaars presentaties (en prestaties) en, natuurlijk, vooral van het geven van eigen voordrachten. De presentatietraining drijft op deze interactie, die als leerzaam wordt ervaren en door deelnemers dan ook wordt omschreven als een enorme hulp bij het vergroten van het zelfvertrouwen als het op het houden van een presentatie aankomt. Andere deelnemers aan de training kunnen wijzen op sterke punten waar deelnemers zelf geen hoge pet op hebben van hun eigen kunnen als het gaat om het houden van een presentatie. Er is grote mate van onzekerheid en stress, en deze spanning stoort bij het presenteren. De training helpt deze stress te reduceren door van elkaar te leren en zelf sterker te worden door ervaring en opgedane kennis en vaardigheden. De feedback van de medecursisten sterkt de deelnemers en helpt hun presentatievaardigheden met sprongen vooruit.

Het houden van een presentatie, wat komt er bij kijken?

In de presentatietraining wordt ingegaan op de vele aspecten van het presenteren. Het geven van een heldere boodschap is er één van, en degene die presenteert wordt er van doordrongen dat het presenteren alleen kan slagen als deze kernboodschap bij de presentator helder in beeld is. Aandacht wordt geschonken aan het schrijven van kernachtige en heldere teksten, en de daarbij ondersteunende visuele middelen die ingezet worden tijdens het presenteren. Als de presentatietraining een teambuilding betreft met medewerkers van hetzelfde bedrijf wordt ingezoomd op voorbeelden uit de dagelijkse werkpraktijk. Lichaamstaal en houding, oogcontact en het facet van de eeuwig lastige handen komt aan bod. Deelnemers worden zich bewust van wat opvalt aan de bewegingen, trekjes en maniertjes van anderen, en leren hoe hun eigen inzet van het lichaam overkomt op de andere deelnemers. Veel mensen weten niet wat ze met hun handen moeten, maar het extreme bewustzijn hierover zakt na een aantal keer oefenen. Stemgebruik komt uitgebreid aan bod, net als interactie met het aanwezige gehoor. Of het een collegezaal met 600 studenten of een groep van 10 luisteraars betreft, elke juist getimede interactie zal luisteraars naar de boodschap toe trekken.

Presentatietraining: zeer geschikt als activiteit van teambuilding

Doordat in de presentatietraining het leren van elkaar belangrijk is, is presenteren bij uitstek goed te leren in een groep met collega’s of andere bekenden. Omdat bedrijven graag de vermogens van hun medewerkers aanscherpen is het leren presenteren extreem geschikt als goede teambuilding. De groep zal gesterkt uit de training komen en met vertrouwen in zichzelf en in elkaar een presentatie houden.